Dr. Oracle

Xem Tất Cả Danh Mục

Xem ThêmTrang Hiện Tại
  1. Trang chủ
  2. Tài Khoản Của Tôi
  3. Sổ Địa Chỉ

Sổ Địa Chỉ

Về Sổ Địa Chỉ

  1. Bạn có thể thêm tối đa 10 địa chỉ. Nếu bạn không thêm các địa chỉ, sổ địa chỉ của bạn sẽ tự động cập nhật địa chỉ nhận hàng của đơn hàng gần nhất.
  2. Nếu bạn không muốn cập nhật tự động, mở Danh Sách Địa Chỉ và thay đổi cài đặt cập nhật tự động thành “Cố định”.
  3. Để cài đặt địa chỉ nhận hàng mặc định, tìm địa chỉ nhận hàng bạn muốn và nhấn “Chỉnh sửa”. Chọn “Lưu làm địa chỉ nhận hàng mặc định”, rồi nhấn “Lưu”.Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close